Oprava zvonice u hřbitova ve Slané dokončena.

Spolupráce myslivců a Obecního úřadu pokračovala i v letošním roce. Myslivecké sdružení NORA Slaná úspěšně dokončilo opravu zvonice u hřbitova ve Slané. Součástí opravy bylo mimo zhotovení nové omítky i oplechování, montáž hromosvodů a osazení nových vchodových dveří. I přes některé problémy se opravu podařilo dokončit ve stanoveném termínu. Sdružení, které má pouhých 15 členů odpracovalo na této akci téměř 500 hodin. Pro členy nejmenší organizace v obci to, vedle plnění mysliveckých povinností v honitbě, znamenalo věnovat stavební pracím na zvonici mnoho volných sobot a nejedno všední odpoledne. Kolemjdoucí a návštěvníci hřbitova nechť zhodnotí, jak se oprava povedla.

Vce ve fotogalerii   cms.msnoraslana.webnode.cz/fotogalerie/

Výroční členská schůze MS NORA Slaná

hodnotila 4.února 2012 v Kulturním domě ve Slané činnost mysliveckého sdružení za uplynulý rok. Jednání zahájil předseda sdružení př. Jaroslav Prousek. Přivítal přítomné hosty, starostu Obce Slaná pana Vlastimila Schovánka, místostarostu obce a jednatele společnosti Slako s.r.o. Slaná pana Vladimíra Kobrleho, př. Vladimíra Jindřiška z MS Skalice Košťálov, zástupce spolků, členy sdružení s doprovodem a příznivce myslivosti.

                Ve vystoupení jednotlivých funkcionářů zaznělo hodnocení činnosti sdružení podle  jednotlivých úsecích hospodaření. Myslivecké sdružení má 15 členů s průměrným věkem 49,5 roku. Hospodaří na pronajaté honitbě o výměře 959 ha honební plochy. Velmi aktivní byla činnost na úseku myslivosti a práce v honitbě. V honitbě byly opraveny nebo nově postaveny další myslivecká zařízení, vysázeno 1 500 stromků, provedeno rozsáhlé ošetření mladých lesních porostů proti ohryzu. Nejnáročnější akcí pak bylo vybudování nové odchovny bažantů u př. Nedvěda v Nedvězí. Za významného finančního přispění Obce Slaná vzniklo nové, pro potřeby MS dostatečně velké zařízení pro odchov bažantí zvěře, kterému se sdružení dlouhodobě věnuje. Na odchovu úspěšně spolupracujeme s př. Jindříškem z MS Skalice Košťálov. Zaznělo i hodnocení a předání zkušeností při použití pachových ohradníků k zrazení zejména černé zvěře. Zmíněna byla organizace přikrmování zvěře v zimním období a starostlivost o zajištění dostatečného množství krmiva.

                Šířeji byla hodnocena a diskutována velmi významná každoroční pomoc myslivců obci. V uplynulém roce to bylo zajištění a provedení prací na opravě zdi hřbitova a pomníku padlých v Bořkově.

                Přítomní hosté ve svých vystoupeních poukázali na velmi aktivní činnost tak malé organizace jako je myslivecké sdružení. Oceněn byl i přístup k ochraně přírody a péče o ní. Jednatel společnosti Slako s.r.o. pan Vladimír Kobrle konstatoval, že problém škod na porostech kukuřice černou zvěří se nevyhnul ani naší oblasti. Současně informoval o novém osevním plánu kukuřice. Nabídl myslivcům brigádu na zhotovení části oplocení střediska ve Slané. Starosta obce pan Vlastimil Schovánek ve svém vystoupení poděkoval myslivcům za jejich práci pro obec. Pokud zastupitelstvo obce přijme nabídku myslivců bude spolupráce v letošním roce pokračovat na opravě zvonice u hřbitova ve Slané.

                Na závěr jednání poděkoval předseda sdružení za vykonanou práci pro myslivost a přírodu ve Slané. Zvláště pak Obci Slaná za finanční pomoc a spolupráci, přítomným za účast na jednání a pozval je na občerstvení připravené kuchyní místní restaurace RATUJA a kuchařským studiem Kateřiny Hubené. Příjemnou atmosféru doplnila živá hudba.

Okresní chovatelská přehlídka trofejí ve Slané

Kulturní dům ve Slané patřil ve dnech 9. dubna 2010 od 8.00 do 18.00 hodin a 10. dubna 2010 od 8.00 do 12.00 hodin myslivcům. Okresní myslivecký spolek – ČMMJ Semily zde pořádal z pověření orgánů státní správy myslivosti Chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2009. Tuto významnou mysliveckou akci zajišťovalo Myslivecké sdružení NORA Slaná

Myslivci, příznivci myslivosti ale i široká veřejnost se na této jedinečné akci seznámila s chovatelskými úspěchy myslivců okresu Semily. Na 11 panelech byly představeny trofeje spárkaté zvěře a výsledky hodnocení odborné komise. Myslivecké sdružení NORA Slaná využilo příležitosti a prezentovalo výsledky své práce na samostatném panelu. Velmi zdařilá byla doprovodná výstavka výtvarných prací dětí z místní MŠ Slaná. Přehlídku doplnila nabídka zbraní a mysliveckých oděvů. Ke spokojenosti návštěvníků přispěla znamenitá myslivecká kuchyně z Kundratic.

Poděkování organizátorům za zdařilou akci pak byla slova chvály a uznání návštěvníků této akce.