Změna zákona o zbraních

06.02.2015 09:28

Změna zákona o zbraních

Od 1. 7. 2014 nabyla účinnost novela zákona o zbraních č. 170/2013 Sb., kterou se mění zákon 119/2002 Sb.

Zásadní změny:

- prodloužení platnosti ZP z 5 na 10 let, u žádostí podaných po 1. 7. 2014

- možnost policie poslat držitele ZP na lékařskou prohlídku, podezření na změnu zdravotního stavu

- zrušení povinnosti být držitelem loveckého lístku při žádosti o vydání ZP skupiny C

- zrušení povinnosti hlásit změnu bydliště a vyměnit tak ZP

- zrušení záznamu do ZP o oprávněnosti nosti zbraň kategorie B

- zavedení možnosti udělení výjimky na noktovizory pro myslivce (žadatel musí být držitelem  platného ZP a platného loveckého lístku)

- při posuzování spolehlivosti žadatele o vydání ZP či jeho držitele bude mít vliv jízda pod vlivem alkoholu

Zřizuje se informační systém CRZ - centrální registr zbraní. Jedná se o systém veřejné správy sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní.

K vydání ZP se přikládá pouze jedna fotografie a je nový tiskopis lékařského posudku.

Od 1. 7. 2014 je také změna zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. (poplatky na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál)

a) Přijetí žádosti o vydání ZP na každou skupinu rozsahu oprávnění                                 700,-

b) Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně                                                                           300,-

c) Přijetí žádosti o rozšíření skupin ZP za každou další skupinu rozsahu oprávnění                                                                                700,-

Zmocnění:

Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového ZP na 400,- Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti ZP.( tzv.prodloužení) Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení. Veškeré poplatky se hradí kolky, které je nutno zakoupit na Poště.