Červen - měsíc myslivosti

06.06.2019 00:00

ČERVEN - měsíc myslivosti

Měsíc červen je od nepaměti vyhlášen měsícem myslivosti. Velice dobře si pamatuji, když jsem jako žák základní školy ve Slané seděl v lavici a paní učitelka Hejduková o první hodině vysvětlovala, proč je právě červen měsícem myslivosti. Také nemohu zapomenout na školní besedy s myslivci, panem Králíčkem a Holatou, spojené s opékáním buřtů, na které jsme se vždy těšili. 

Myslivecký spolek Nora ve Slané se i v současnosti, díky paní Jitce Kvardové, schází s dětmi zdejší školy. Znalosti dětí o měsíci myslivosti a o přírodě vůbec nás mnohdy překvapí. Některé děti, věřte nebo ne, svými znalostmi strčí dospělé hravě do kapsy. Proto jsem se také rozhodl napsat pár řádek o chování v přírodě, nejen v tomto měsíci. 

V měsíci červnu se v naší krajině vyskytuje mnoho mláďat. Spatřit můžeme nejenom srnčata, koloušky, bažantí či koroptví kuřata, zajíčky, ale také mláďata většiny našich pěvců. A právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a negativním vlivům lidí pohybujících se v přírodě. 

Procházejte se prosím po vyznačených cestách a stezkách. Nepouštějte na volno a z dohledu své čtyřnohé mazlíčky. Nesahejte také na zdánlivě opuštěná mláďata (srnčata, koloušky a zajíčky), aby z nich jejich rodiče necítili lidský pach. Nejdůležitější je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle §9 odstav. 3 zákona 449/2001 sbírky o myslivosti, může orgán státní správy na žádost mysliveckého spolku zakázat vstup do honitby. A to bychom jistě nechtěli. 

Příroda je domovem zvěře a my do ní chodíme jen na návštěvu. Má své zákony a my je musíme ctít. Chování v přírodě má svá pravidla, která bychom měli dodržovat. Děkuji všem, kdo toto respektují a přeji mnoho krásných chvil v naší přírodě. 

Za MS Nora Slaná myslivecký hospodář Josef Nedvěd

Zdroj: Slánský list č. 203 (6/2019) - ročník XXI z 1. 6. 2019